Gestió d'infraestructures públiques

ImatgeLa informació que s'hi pot consultar prové majoritàriament de l’enquesta d’infraestructures i equipaments locals de Menorca (EIEL) és un inventari dels equipaments i infraestructures públiques de Menorca que elabora anualment el Consell Insular (a través de la IDE menorca) en col·laboració amb els ajuntaments per requeriment del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques. Però aquesta no és la única font d'informació, entreu a descobir-ho!

Aquesta aplicació és una primera pedra d'un projecte més ambiciós que ha de servir per optimitzar la gestió de les infraestructures de dotació de servei en col·laboració amb les empreses gestores de serveis públics. I permetre, per exemple, avisar a totes les empreses que gestionen o disposen de xarxes en un carrer determinat que està previst tallar i fer obres en aquell carrer unes dates determinades. D'aquesta manera es poden reduir costos de manteniment (evitant haver d'obrir i re-asfaltar un carrer successivament en pocs anys, per exemple) i disminuir les molèsties als ciutadans.

Accedeix a l'aplicació

 
Imatges relacionades
  

 
Xarxa europea SITMUN