Cens d’activitats econòmiques

ImatgeL’aplicació «SITMUN cens d’activitats econòmiques» permet als usuaris elaborar un inventari cartogràfic actualitzat de les empreses i de tot el teixit productiu del municipi, la informació del cens és molt exhaustiva i localitza totes les activitats tant si es troben dins com fora dels polígons industrials.

Així doncs, és una eina imprescindible i necessària per formalitzar una correcta visualització i diagnosi de l’estat actual del cens d’activitats econòmiques existents en el municipi, i al mateix temps, és un instrument estratègic que aporta informació sobre el teixit productiu municipal, per mostrar la realitat territorial en aquesta matèria i contribuir a definir polítiques públiques i programes de suport a la creació i la consolidació empresarials.

El mòdul es posa a disposició dels ens locals de la demarcació de Girona que sol·liciten el servei.

  Obrir el visualitzador

 
Imatges relacionades
 

 
Xarxa europea SITMUN