Manteniment carrrerer municipal

ImatgeL'aplicació «SITMUN – Mant. carrerer» es una aplicació que te la finalitat de tenir digitalitzada la xarxa oficial de carrers i números de portal del municipi amb l’objectiu de servir de base per a la resta d’aplicacions de gestió municipal ( padró d’habitants, gestió tributària, recaptació, expedients ... ) així com facilitar aquesta informació a altre administracions ( Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, Generalitat de Catalunya, Cadastre ...) per tal de tenir una nomenclatura de carrers única.

Aquest visor serveix de base per a la consulta d’informació alfanumèrica relacionada amb el carrer i el portal, com pot ser quants habitatges hi ha dins de cada parcel·la, qui es troba empadronat a l’immoble, consulta l’estat recaptatori..

El model de dades d’aquesta xarxa està creat a partir del model de dades BDMAC publicat per l’ICGC en el grup de treball de la C4.

L’accés a la informació sensible sempre es amb sistema d’autentificació d’usuari/contrasenya i/o certificat digital.

El mateix model de dades es utilitzat per la Diputació de Girona i la Diputació de Tarragona


Obrir el visualitzador

 
Imatges relacionades
   

Enllaços relacionats
Vies Blaves Barcelona


 
Xarxa europea SITMUN