S'inicia l'evolució a SITMUN2

ImatgeA l'Assemblea anual de la Xarxa europea SITMUN celebrada l'11 de desembre de 2009, s'aprova iniciar l'evolució de SITMUN a una nova versió, aprofitant el millor de les noves tecnologies i els estàndards i eliminant la dependència anterior amb un servidor de mapes comercial .

Es crea el grup de treball GT-SITMUN2, per a la coordinació i el seguiment de l'evolució de SITMUN i el SGT-validació, de caràcter més tècnic, per a la validació i integració del nou SITMUN.

 
 
Xarxa europea SITMUN