Característiques del projecte SITMUN

   

SITMUN és una plataforma molt flexible que permet la creació d'aplicacions d'informació geogràfica.  Més de 2000 usuaris de  630 entitats públiques (ajuntaments, consells i diputacions) d'Espanya i França ja ho fan servir.

La plataforma SITMUN és un projecte de codi obert (EUPL 1.2). Podeu accedir des d'aquí tant al repositori de codi font del projecte, com a la pàgina de documentació, on trobareu informació detallada de l'aplicació així com el full de ruta (pla de producte) del projecte.

 
alt text
Pàgina de documentació de SITMUN                                                    
A grans trets podem definir la plataforma SITMUN com una eina formada per dos grans aplicacions: L'administrador SITMUN, des d'on es pot configurar i gestionar tant els  continguts, les funcionalitats com els permisos d'accés d'un o múltiples clients SITMUN.

Aquestes són les característiques principals de cada un de les dos aplicacions que formen la xarxa:

 
Administra les teves aplicacions geogràfiques web amb SITMUN

A l'administrador SITMUN s'hi configuren per una banda els continguts que voldrem a les aplicacions i per altra les funcionalitats. Els continguts poden ser  serveis OGC (i les seves capes), connexions a altres serveis WEB o connexions directes a bases dades (postgres, oracle, sql Server...).

Les funcionalitats inclouen un ventall molt àmpli d'eines. Des de de les eines bàsiques de navegació fins a la configuració d'eines de selecció espacial o edició de cartografia i/o dades alfanumèriques.

Cada un dels continguts i cada una de les funcionalitats tenen una gestió de permisos relacionada amb els rols d'usuari i territori, i tot plegat es combina a la pestanya d'Aplicació per configurar aplicacions web d'informació geogràfica.


alt textManual d'instruccions de l'administador SITMUN
alt textCrea i personalitza visualitzadors web amb SITMUN

Des de l'administrador es poden crear tants visualitzdors web com es vulgui. Cada visualització pot tenir un aspecte completament diferent i donar accés a dades i funcionalitats completament diferents.

La gestió de permisos d'usuari és molt modular, de manera que es pot controlar de forma molt senzilla les dades i funcionalitats a les quals té accés cada un dels usuaris per a cada aplicació.

Casos d'ús SITMUN
 
Xarxa europea SITMUN