La protecció civil municipal a SITMUN

ImatgeEl SITMUN permet implementar eines de protecció civil municipal, com el DUPROCIM (Document Únic de Protecció Civil Municipal) en el cas de Catalunya, que determina la planificació de la protecció civil en l'àmbit del municipi.

Integra un conjunt important de capes d'informació geogràfica de suport relatives a la protecció civil, de diferents organismes, així com algunes d'elaboració pròpia a nivell municipal, consistents en els elements vulnerables (cases aïllades, escoles, equipaments municipals, etc.) i els recursos municipals (centres d'acollida, policia local, talls de trànsit, rutes de neteja de nevades,  etc.).

Permet gestionar l'accés a aquesta informació geogràfica als diferents perfils: consulta pública per als ciutadans, accés a dades privades al personal tècnic de l'ajuntament i dels cossos d'emergències, accés per actualitzar-la per part de l'ajuntament, etc.

La implementació d'aquests plans de protecció civil estandarditzats en el SITMUN dona lloc a una visió conjunta de tot el territori, en continu i a nivell supramunicipal, fet que permet gestionar d'una manera eficient les emergències.

 
Imatges relacionades
   

 
Xarxa europea SITMUN